Gränsområdet ska vara en mötesplats där människor bor, lever och utvecklas ömsesidigt.

 

Välkomna till

ARKO:samarbetsregions Årsmöte för 2015

med seminarium

Tisdag 5 april kl 11 – 16

Kommunstyresalen i Eidskog Rådhus, Skotterud

Kl. 11-12          SKOGEN – vår gröna ”olja”? 

Kl. 12-13          Lunch

 Kl. 13-16          Årsmötesförhandlingar

med work-shop inför ny verksamhetsplan

Kaffe ca kl 14.30

Hjärtligt välkomna!

För ordförande och styrgruppen

Prel Dagordning ARKO årsmöte 2016-04-05 

ARKO årsrapport 2015, endelig

Stadgar för ARKO, senast rev årsmöte år 2015

NMR 2014-2016

ARKO Höstmötesprotokoll 2 dec-2015, endelig.

ARKO årsmötesprotokoll 27 mars 2015 endelig

ARKO består av 11 kommuner som bildar en gemensam gränsregion. ARKO-samarbetet syftar till att skapa och förmedla kontakter, information och rådgivning. ARKO genomför konkreta projekt inom det gränsregionala samarbetet inom bl a infrastruktur och demokrati och fredsfrågor.


kommun1-gruekommun2-nord-odalkommun3-sunnekommun4-sor-odal kommun5-valer- kommun6-arvika

 

kommun7-torsby kommun8-kongsvinger kommun9-asnas kommun10-eidskog kommun11-eda